Warning: Declaration of searchBlogForm::widget() should be compatible with WP_Widget::widget($args, $instance) in /data/2/a/2a4140ad-7f13-4084-8f79-fc37fd2e2c9a/mediagrape.sk/sub/adda_old/wp-content/themes/visibility/functions.php on line 126
Koučing ako cesta k líderstvu | ADDA
Hore

Naše služby

Domov - Naše služby - Koučing ako cesta k líderstvu

Koučing ako cesta k líderstvu


„Kurz Koučing ako cesta k líderstvu pomáha riadiacim pracovníkom objavovať cesty zlepšenia výkonnosti firiem prostredníctvom motivácie a angažovanosti ľudského kapitálu. Je to unikátny nástroj aplikovateľný v každom odvetví.”

Jarmila Hudáková, MBA Manažér služieb, Slovenské elektrárne

PREČO MANAŽÉR AKO MENTOR A KOUČ?

Manažéri v súčasnosti musia plniť dve kľúčové úlohy: dosahovať ciele, za ktoré zodpovedajú a súčasne rozvíjať svoj tím tak, aby boli jeho členovia schopní napĺňať svoje osobné ciele, udržať si spokojnosť v práci a zároveň plniť náročné úlohy.

Existuje viacero nástrojov na rozvoj jednotlivcov a tímu. Najefektívnejšie sa v súčasnej dobe javia koučing a mentoring. Trendy v biznise vyžadujú, aby sa každý manažér, ktorý chce kvalitne napĺňať požiadavky svojej pozície, stal mentorom aj koučom. Schopnosť manažéra využívať tieto dva nástroje výrazne posilňuje jeho manažérsky štýl. Musí však vedieť zachovať vyváženú proporciu medzi orientáciou na členov tímu, ich rozvojom a rešpektovaním ich priorít a dosahovaním výsledkov.

Už vyše 150 manažérom, poskytol tento kurz nástroje a zručnosti, vďaka ktorým dokážu viesť a rozvíjať svojich ľudí nielen efektívnejšie, ale aj s väčšou radosťou a dlhodobým prínosom pre organizáciu.

 • Kurz vedú uznávaní kouči

  PhDr. Dáša Spillerová, PCC, ECPC; Mgr. Ján Dubnička, PCC (ICF)

 • 6 dní intenzívneho tréningu (3×2 dni) 

  Tréning zložený z troch modulov zabezpečí účinný transfer naučeného do praxe už počas kurzu. Prebieha v príjemných priestoroch s výhľadom na Slnečné jazerá v Senci.

 • Supervízie počas kurzu

  Medzi jednotlivými stretnutiami je proces učenia sa posilňovaný supervíziou lektorov, ktorá je prispôsobená individuálnym potrebám účastníkov.

 • Osobnostná diagnostika (novinka!)

  Každý manažér získa kompletnú správu z jedného z najspoľahlivejších a odborne rešpektovaných osobnostných dotazníkov na pracovnom trhu (GPOP), ktorý im pomôže využiť ich kvality pri práci s ľuďmi.

CIEĽ KURZU

Po absolvovaní tréningu budú účastníci vďaka mentoringu a koučingu vedieť:

 • posilňovať motiváciu jednotlivcov a tímu pre dosiahnutie náročných cieľov
 • zvyšovať kvalitu komunikácie v celej organizácii
 • posilňovať lojálnosť pracovníkov k organizácii
 • zvyšovať efektivitu koučovaných pri dosahovaní rozvojových cieľov
 • zamerať rozvoj na oblasti najväčšieho talentu pracovníkov
 • zvyšovať u koučovaných ochotu rozvíjať sa a dosahovať lepšie výsledky

ČO HOVORIA ABSOLVENTI

„Kurz bol vedený na profesionálnej úrovni a bol zážitkom pre koučov začiatočníkov aj pre ľudí, ktorí sa tomuto venujú už dlhšie.

Ing. Miroslav Krajčovič GTECH Slovakia Corporation

 

„Tento kurz odporúčam všetkým tým, ktorí sa chcú zlepšiť v starostlivosti o najcennejšiu firemnú hodnotu – svojich pracovníkov. Ak ste si mysleli, že v riadení pracovníkov už nemusíte nič zlepšiť, príďte sa presvedčiť o opaku.”

Ing. Rastislav Krbaťa, PhD., MBA Riaditeľ úseku služieb, Sféra a.s.

„Výcvik a aplikácia poznatkov, ktoré tu manažér získa, môžu v konečnom dôsledku uľahčiť jeho prácu. Aj keď to tak na začiatku nepôsobí.”

JUDr. Katarína Bareczová, SPP a.s.

 

OBSAH KURZU

 • Čo je mentoring a koučing a prečo sú kľúčové pri práci manažéra?
 • Čo prináša koučing do organizácie?
 • Ako podporiť správanie s pocitom zodpovednosti
 • Čo potrebuje manažér v roli kouča?
 • 3 kroky manažéra pre vytvorenie vzťahu dôvery a porozumenia
 • Technika PRAK – keď máte na koučing 15 minút
 • Ako rozvíjať svoju manažérsku empatiu
 • Ako motivovať zamestnancov pomocou koučingu
 • Ako znížiť vplyv individuálnych bariér a strachu, ktoré bránia lepšiemu výkonu a väčšej spokojnosti v práci
 • Ako napomôcť kolegom lepšie uplatňovať svoj potenciál?
 • Chunking – koučovacia metóda v práci manažéra
 • Spätná väzba a jej úloha v koučingu a mentoringu
 • Techniky a nástroje, ktoré robia koučing a mentoring naozaj účinnými a flexibilnými
 • Ak mám na koučing len zopár minút…

VEDENIE KURZU:

Lektori (kouči):
PhDr. Dáša Spillerová, PCC, ECPC
Mgr. Ján Dubnička, PCC (ICF)

Garant:
PhDr. Marián Kubeš, CSc. PCC, ECPC

CENA KURZU ZAHŔŇA

 • 6 dní (3x 2 dni) intenzívneho tréningu
 • vedenie pod 3 špičkovými koučmi
 • 2 individuálne mentoringy ku koučingovým nahrávkam
 • kompletnú správu z jedného z najspoľahlivejších a odborne rešpektovaných osobnostných dotazníkov na pracovnom trhu – Golden Profiler of Personality (GPOP)
 • stravu a občerstvenie počas celého tréningu
 • tréningové pomôcky a materiály

TERMÍNY

Obdobie Termíny
Jeseň 2019 Modul 1:  18.-19. September
Modul 2:  23.-24. Október
Modul 3:  27.-28. November

 

 • Cena kurzu za osobu je 1600 EUR bez DPH.
 • Pri viacerých účastníkoch ponúkame množstevné zľavy (viac na info@adda.sk).
 • Viaceré zľavy nie je možné kombinovať.
 • Kurz sa otvára podľa záujmu; vyhradzujeme si právo výcvik neotvoriť, resp. presunúť jeho začiatok na neskorší termín, z dôvodu nedostatočnej účasti, ktorá nedokáže zabezpečiť dostatočný priestor pre prácu účastníkov v skupinách.

     

VIAC INFORMÁCIÍ

 • výcvik zvyčajne otvárame 2x do roka (jar, jeseň)
 • miesto konania: Bratislava alebo blízke okolie

Máte otázky ohľadom služieb?

V sekcií FAQ nájdete otázky, ktoré zaujímajú našich klientov.
Prejsť do FAQ

Máte záujem o službu?

Vyplňte krátky formulár a vyžiadajte si tak cenovú ponuku Mám záujem

Máte záujem o službu?

Vyplňte krátky formulár a vyžiadajte si tak cenovú ponuku

  Kontaktné údaje

  Fakturačné údaje  Na kurze Manažér ako mentor a kouč som dostal nástroj ako efektívnejšie pracovať s ľuďmi. Pomôže mi zlepšiť rozvoj mojich zamestnancov. Kurz by som doporučoval riadiacim pracovníkom na rôznych úrovniach, pomohlo by to rozvoju ich zamestnancov. Oceňujem dobré vyváženie teórie a praxe, dostatočný časový priestor, vhodné prostredie a veľmi dobrú úroveň vedomostí našich školiteľov.

  Peter Bali, Vedúci výroby bankových a GS produktov, Giesecke and Devrient Slovakia,s.r.o.

  Kurz Manažér ako mentor a kouč bol pre mňa prínosný v pochopení významu rozvoja členov tímu, kde koučing ako nástroj je významným pomocníkom pri zabezpečovaní tohto rozvoja. Odporúčam ho každému riadiacemu pracovníkovi lebo pomáha v komunikácii pri riešení problémov, ktoré sú dennou súčasťou reality na pracovisku. Pozitívne hodnotím dostatočný priestor na precvičovanie koučovacích rozhovorov a ich vyhodnotenie.

  Ľuboš Pyšný, Vedúci výroby na montážnom závode, KIA MOTORS SLOVAKIA

  O kurze Manažér ako mentor a kouč:
  Naučil som sa, ako dôležité je počúvať a pýtať sa. Už viem (občas) vypnúť mozog (časť), ktorá prichádza s riešeniami a sústrediť sa na informáciu (človeka), ktorú dostávam. Oplatí sa zúčastniť každému, kto chce na sebe pracovať a je jeho záujmom posúvať svoje okolie ďalej. Oceňujem, že kurz viedlo viacero školiteľov, ktorí prinášali rôzne pohľady.

  Jaroslav Hric, Ekonomický riaditeľ, SECOP, s.r.o. ZM

  „Kurz Manažér ako mentor a kouč pomáha riadiacim pracovníkom objavovať ako zlepšiť výkonnosť firiem prostredníctvom motivácie a zaangažovanosti ľudského kapitálu. Je to unikátny nástroj aplikovateľný v každom odvetví.”

  Jarmila Hudáková, MBA Manažér služieb, Slovenské elektrárne

  „Vďaka kurzu Manažér ako mentor a kouč som si ujasnil čo vlastne koučing je, priučil sa mnohým technikám a spôsobom, a tiež otázkam ktoré sa dajú ľubovoľne aplikovať. Teamleadri a manageri sa tu majú možnosť naučiť viac počúvať a stavať sa do neutrálnej roviny.”

  Michal Bielik, Head of IT, RPC

  „Veľmi dobré na kurze bolo, že sme sa o koučingu nielen učili, ale aj si ho trénovali, čo ho spravilo veľmi zaujímavým a naplňujúcim. Vďaka tomu som sa naučil mnoho o koučingu, spôsobe jeho fungovania a možnostiach jeho využitia. Určite by som ho odporučil každému vedúcemu pracovníkovi, pretože mu to dá ďalší konkrétny a účinný nástroj do praxe.”

  Peter Svetík, CEO, LANXESS Central Eastern Europe s.r.o.

  „Tento kurz odporúčam všetkým tým, ktorí sa chcú zlepšiť v starostlivosti o najcennejšiu firemnú hodnotu – svojich pracovníkov. Ak ste si mysleli, že v riadení pracovníkov už nemusíte nič zlepšiť, príďte sa presvedčiť o opaku.”

  Ing. Rastislav Krbaťa, PhD.,, MBA Riaditeľ úseku služieb, Sféra a.s.